Poniżej znajdziesz listę moich interpelacji. Po kliknięciu zobaczysz treść interpelacji oraz odpowiedź.

Lp.TytułNumer
1.w sprawie ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Białki oraz Rezerwatu Przyrody Przełom Białki pod Krempachami28273
2.w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla miasta Krakowa28280
3.w sprawie wpływu transportu publicznego na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych28503
4.w sprawie modelu ruchu dla Krakowskiego Węzła Kolejowego i rozwoju przewozów pasażerskich na liniach obwodowych w Krakowie28543
5.w sprawie budowy i modernizacji linii kolejowych łączących Kraków z Zakopanem i przejściem granicznym w Muszynie28698
6.w sprawie ułatwień w zakresie zwiększania lesistości na obrzeżach dużych aglomeracji28736
7.w sprawie specustawy pieszo-rowerowej ułatwiającej budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników poza układem drogowym28738
8.w sprawie pominięcia osób starszych/seniorów w projekcie ustawy o dostępności28940
9.w sprawie zamówienia na dostawę 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV z napędem 4×428963
10.w sprawie doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową28964
11.w sprawie wiz pięcioletnich dla obywateli Białorusi i wzajemnej liberalizacji wizowej29020
12.w sprawie przyspieszenia remontu wałów wiślanych i wałów Rudawy oraz utworzenia na ich koronie trasy rowerowo-rolkarskiej29079
13.w sprawie zamkniętych szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych29240
14. w sprawie działalności korporacji Uber w Polsce29651
15.w sprawie kontrowersji związanych z działalnością spółki Akopol oraz postępującego uszczuplania terenów zielonych w krakowskich Czyżynach należących do Politechniki Krakowskiej29655
16.w sprawie nielegalnego handlu kotłami na paliwa stałe29818
17.w sprawie uproszczenia i zwiększenia przejrzystości systemu BIP30029
18.w sprawie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych dziennikarzy freelancerów i innych przedstawicieli wolnych zawodów nieprowadzących działalności gospodarczej30044
19.w sprawie urządzeń transportu osobistego30045
20.w sprawie kontrowersyjnych wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty30092
21.w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu30355
22.w sprawie wsparcia dla rolników gospodarujących na obrzeżach dużych miast w granicach administracyjnych miasta stolicy województwa i miasta na prawach powiatu30413
23.w sprawie nieposzanowania potrzeb pieszych i rowerzystów podczas budowy trasy S7 i północnej obwodnicy w Krakowie30414
24.w sprawie przewlekłości postępowań w PGW Wody Polskie skutkujących kolejnym odsunięciem w czasie budowy ścieżki rowerowej, np. ścieżki Tyniecka-Widłakowa w Krakowie30415
25.w sprawie wyhamowania działań polskiego rządu na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO30610
26.w sprawie koordynacji polityki akcyzowej pomiędzy Polską a Ukrainą celem ograniczania strat z tytułu przemytu30611
27.w sprawie wsparcia dla Ukrainy i Mołdawii w zakresie wdrażania polityki antynikotynowej i przeciwdziałania alkoholizmowi30612
28.w sprawie niedostatecznego finansowania inwestycji w piesze przejścia graniczne30613
29.w sprawie finansowania czasopism i lepszego uwzględnienia interesów autorów podczas przyznawania dotacji30614
30.w sprawie planowanych inwestycji z zakresu żeglugi śródlądowej w Małopolsce i ich kolizji z planami innych resortów oraz samorządów30615
31.w sprawie autobusów transgranicznych między Małopolską i Podkarpaciem a Słowacją30616
32.w sprawie przywrócenia zamkniętych szlaków turystycznych w Tatrach30710
33.w sprawie przeciwdziałania negatywnemu zjawisku „turystyfikacji” centrów miast i promowania alternatywnych form turystyki w miastach, na przykładzie Krakowa30711
34.w sprawie nauki języka czeskiego, słowackiego i litewskiego jako obcego w polskich szkołach30712
35.w sprawie zakupu spółki Polskie Koleje Linowe przez Polski Fundusz Rozwoju30729
36.w sprawie prac specjalnego zespołu Prokuratury Krajowej powołanego do wyjaśnienia nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Krakowie31020


Jeżeli chcesz bym złożył interpelacje poruszającą ważny dla Ciebie temat, to skontaktuj się z moim Biurem Poselskim.