Poniżej znajdziesz listę moich interpelacji. Po kliknięciu zobaczysz treść interpelacji oraz odpowiedź.

Lp.TytułNumer
1.w sprawie ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Białki oraz Rezerwatu Przyrody Przełom Białki pod Krempachami28273
2.w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla miasta Krakowa28280
3.w sprawie wpływu transportu publicznego na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych28503
4.w sprawie modelu ruchu dla Krakowskiego Węzła Kolejowego i rozwoju przewozów pasażerskich na liniach obwodowych w Krakowie28543
5.w sprawie budowy i modernizacji linii kolejowych łączących Kraków z Zakopanem i przejściem granicznym w Muszynie28698
6.w sprawie ułatwień w zakresie zwiększania lesistości na obrzeżach dużych aglomeracji28736
7.w sprawie specustawy pieszo-rowerowej ułatwiającej budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników poza układem drogowym28738
8.w sprawie pominięcia osób starszych/seniorów w projekcie ustawy o dostępności28940
9.w sprawie zamówienia na dostawę 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV z napędem 4×428963
10.w sprawie doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową28964
11.w sprawie wiz pięcioletnich dla obywateli Białorusi i wzajemnej liberalizacji wizowej29020
12.w sprawie przyspieszenia remontu wałów wiślanych i wałów Rudawy oraz utworzenia na ich koronie trasy rowerowo-rolkarskiej29079
13.w sprawie zamkniętych szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych29240


Jeżeli chcesz bym złożył interpelacje poruszającą ważny dla Ciebie temat, to skontaktuj się z moim Biurem Poselskim.